BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 03 - 2024

Bản tin tháng 03 năm 2024 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Luật số 32/2024/QH15 về luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi theo đó từ ngày 01/07/2024, Tổng mức góp vốn của Công ty tài chính vào các doanh nghiệp không vượt quá 40%.

Nghị quyết số 11/2024/NĐ-CP về điều kiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu  nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định số 05/2024/NĐ-CP về biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2023 – 2024.

Công văn số 8974/CTHN-TTHT về  chính  sách thuế TNDN, TNCN đối với bảo hiểm nhân thọ.

Công văn số 9580/CTHN-TTHT về việc kê khai hóa đơn đầu vào trên bảng kê 01-1/HT.

Công văn số 2492/CTBDU-TTHT về chính sách giảm thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP đối với trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại.

Công văn số 9575/CTHN-TTHT về thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất.

Công văn số 651/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu loại hình SXXK.

Công văn số 672/TCT-QLN về điều kiện sử dụng hóa đơn trong thời gian bị cưỡng chế.

Công văn số 683/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu, xuất khẩu.

Công văn số 637/TCHQ-TXNK về cách xác định trị giá hải quan đối với máy móc cho thuê, cho mượn.

Thông tư số 06/2024/TT-BTC về sửa đổi bộ tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về hải quan.

Thông tư số 15/2023/TTTT-BLĐTBXH về thời gian bảo lưu đóng Bảo hiểm thất nghiệp.