BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 04 - 2024

Bản tin tháng 04 năm 2024 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Công văn số 837/TCT-DNL về việc sau 31/03/2024 các cửa hàng xăng dầu không phát hành hóa đơn điện tử từng lần sẽ bị rút giấy phép.

Quyết định số 98/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình áp dụng quản lý rủi ro lựa chọn hồ sơ khai thuế có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Công văn số 261/TCT-CS về dự án có chức năng kinh doanh bất động sản không được ưu đãi thuế.

Công văn số 6427/CTBDU-TTHT quy định về việc bù trừ lãi lỗ kết quả kinh doanh khi Công ty có hoạt động ưu đãi thuế.

Công văn số 13615/CT-TTHT về điều kiện chi phí thu hồi và tiêu hủy các thiết bị cũ được tính vào chi phí khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Công văn số 501/TCT-KK về việc khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn.

Công văn số 1152/TT-CS về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất cho thuê lại đất.

Công văn số 17/TCT-DNNCN về kê khai số thuế được miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Công văn số 296/TCT-CS hướng dẫn về việc kê khai hóa đơn thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google.

Công văn số 296/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc về việc áp dụng chính sách thuế để kê khai nộp thuế cho trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của DNCX.

Công văn số 764/TCT-DNNCN về xác định thu nhập chịu thuế từ hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng, quảng bá sản phẩm.

Công văn số 467/TCHQ-TXNK về hướng dẫn thủ tục hải quan, hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê DNCX gia công.

Thông tư số 04/2024/TT-BTC về bổ sung quy chế xác định xuất xứ để cấp C/O Form AK

Thông báo số 14/TB –XNK về việc cấp C/O mẫu AI cho hàng hóa xuất khẩu trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ.