Báo cáo minh bạch 6 tháng đầu năm 2017

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thành lập từ năm 2003, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200511555, thay đổi lần thứ 15 ngày 12/9/2016, đồng thời, được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 059/KDKT điều chỉnh lần thứ 03 ngày 18/10/2016.

Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (ANVIET CPA)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà số 167 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (84-24) 62 782 904 Số fax: (84-24) 62 782 905

Email: anviet@anvietcpa.com

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên